Fortsæt til indhold

Onlinehandel

Giv dig selv de bedste rettigheder, når du handler online

Forskellige betalingskort har forskellige fordele. Dem bør du kende. Især når du handler online, er der fordele forbundet med at træffe et aktivt valg. Ved at vælge det rette betalingskort i købssituationen opnår du de bedste rettigheder.

Når du handler online, køber du en vare, som du betaler for, før du modtager den. Derfor bør du være opmærksom på hvilket kort, der giver dig de bedste rettigheder, hvis du f.eks. ikke modtager det, du har bestilt, butikken går konkurs eller hvis sælgeren ikke overholder det, denne har lovet.

På denne side får du vejledning til, hvad du skal være opmærksom på, når du handler online. Til slut giver vi dig et lynkursus i at gøre indsigelse, hvis du bliver udsat for snyd.

Hvordan er jeg stillet som forbruger, hvis

Først og fremmest skal du tage fat i den forretning, hvor du har købt varen. Hvis forretningen afviser dit krav, giver visse kort – f.eks. Mastercard - dig mulighed for at få dine penge tilbage ved at lave en indsigelse hos din bank. Men du skal typisk kunne dokumentere dit køb, at du har haft dialog med forretningen uden resultat, og at varen er en kopivare.

Når varer ikke bliver leveret, giver så godt som alle kort mulighed for, at din bank kan tilbageføre pengene for varen. Det er dog ikke tilfældet ved netbank-overførsler.

Langt de fleste kort giver mulighed for, at du kan få betalt differencen tilbage, hvis du bliver trukket for meget for en vare eller service. Det kræver dog som regel dokumentation i form af f.eks. en faktura. Så henvend dig i første omgang til forretningen, hvor du har handlet. Hvis de ikke vil give dig pengene tilbage, bør du kontakte din bank.

Hvis du har modtaget en vare, der ikke er den, du var stillet i udsigt, har du ved brug af de fleste kort mulighed for at få dine penge tilbage ved at lave en indsigelse til din bank. Men forsøg i første omgang at løse problemet ved at gå i dialog med forretningen.

Ved køb af billetter på nettet kan du med fordel vælge din betalingsløsning meget nøje. Er selskabet gået konkurs gælder det nemlig, at nogle kort - f.eks. Mastercard - giver dig mulighed for at få beløbet tilbage via din bank – mens andre kort ikke giver dig de samme muligheder.

Kreditkort kan i mange tilfælde indeholde forskellige typer af forsikringer. F.eks. kan det være rejse- eller elektronikforsikringer til de produkter, du køber på kortet. Det er vigtigt, at du orienterer dig om, hvilke typer af services dit kreditkort tilbyder. Nogle banker tilbyder også at knytte forsikringer til debetkort.

Bruger du et kort, der indeholder flere kort i ét, skal du være opmærksom på, hvilke af de to korttyper, du bruger.

Det er som udgangspunkt forbudt at pålægge private et gebyr, når man benytter sine kort inden for EU. Det gælder dog ikke for firmakort, og derfor kan du risikere at betale et gebyr, når du bruger dit firmakort til f.eks. onlinehandel.

Indsigelse

Hvad er en indsigelse?

At lave en indsigelse betyder, at du gør opmærksom på, at der er sket noget med dit køb, du mener er forkert (varen ankommer ikke, du får tilsendt en kopivare, sælger trækker flere penge end aftalt på dit kort o. lign.).

Hvorfor skal man lave en indsigelse?

En indsigelse laver ikke sig selv. Det kræver, at du som forbruger selv gør opmærksom på problemet, og at du kan dokumentere dette. En indsigelse kan sikre, at du får dine penge igen, og at andre forbrugere ikke bliver udsat for samme problem som dig.

Hvornår bør man lave en indsigelse?

Hurtigst muligt efter du har konstateret problemet, bør du lave en indsigelse. Muligheden for at lave en indsigelse udløber, og fristerne afhænger af dit kortvalg.

 

Hvordan laver man indsigelser?

  1. Forklar problemet til forretningen, hvor du har købt varen og bed dem rette fejlen eller f.eks. betale dine penge tilbage og ophæve købet. Husk at dokumentere problemet.
  2. Hvis forretningen afviser dit krav, så henvend dig hurtigst muligt til din bank og gør opmærksom på problemet ved hjælp af retvisende dokumentation.
  3. Deciderede fuphjemmesider eller snyd bør du anmelde til Politiet, så andre ikke også bliver udsat for snyd

Læs mere om indsigelser og dine rettigheder her:

Back to top